• Kiến thức bổ ích

  Vai trò của pH đất & Dinh dưỡng cây trồng
  Thứ bảy, 11:54 Ngày 18/01/2020

  Cũng giống như chỉ số huyết áp của con người - pH là một chỉ số quan trọng của đất. Cao quá hay thấp quá đều liên quan tới tình trạng dinh dưỡng trong đất và ảnh hưởng sức khỏe cây trồng!

  pH đất và mối tương quan với tình trạng dinh dưỡng cây trồng

  pH đất là gì?

  pH đất là một chỉ số cho biết mức độ chua (axit) hay kiềm (baza) của đất. Thông thường pH nằm trong phạm vi từ 1 đến 14. Nếu pH nhỏ hơn 7 người ta gọi là đất bị chua, còn nếu pH đất lớn hơn 7 người ta gọi là đất bị kiềm.

  pH đất có vai trò gì?

  • Đối với dinh dưỡng đất: pH quyết định sự thiếu hay thừa dinh dưỡng ở dạng dễ tiêu
  • Đối với cây trồng: pH quyết định phạm vi sinh trưởng tối ưu
  • Đối với vi sinh vật đất: pH có tác động trực tiếp tới môi trường sống của các VSV trong đất. Đặc biệt là các VSV phân giải chất hữu cơ trong đất và cả vi sinh vật gây hại tồn tại và phát triển.

  Do mối tương quan giữa pH đất và câu trồng quan trọng như vậy mà việc biết được tình trạng pH đất có vai trò hết sức quan trọng để cải tạo kịp thời. Hiện nay, ngoài các thiết bị đo pH điện tử thì đã có những công cụ kiểm tra nhanh và tiện lợi. Trong đó có bộ thử nhanh pH đất QNQ - pH test. Rất tiện lợi và kinh tế.

  Để tìm hiểu thêm hãy tham khảo sản phẩm thử nhanh pH đất hoặc liên hệ tại mục LIÊN HỆ

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP