• Trăn trở của chúng tôi

  Nông nghiệp hữu cơ - Căn cơ của chất lượng nông sản
   
  ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ?
   
  Ngày nay, hàng năm nông dân trên khắp thế giới đã đổ hàng triệu triệu tấn hóa chất và phân bón hóa học xuống đồng ruộng hòng tiêu diệt dịch hại bảo vệ mùa màng. Để đạt được mục đích ích kỷ đó là lợi nhuận mà rất nhiều loại hóa chất độc hại đã được bơm tẩm vào nông sản... và rất nhiều những việc làm nạm dụng hóa chất khác đã khiến môi sinh dần hủy hoại, áp lực đấu tranh sinh tồn của các loài sinh vật và sâu bệnh dịch hại ngày càng gia tăng khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng ngành nông nghiệp đóng một vai trò chủ đạo và cũng là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
   
  TÌM KIẾM GIẢI PHÁP
   
  Nguyên lý căn bản là nếu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của vấn nạn gây ra ô nhiễm môi trường và nông thực phẩm nhiễm độc thì tác động xấu sẽ được loại trừ! Thay thế nông nghiệp hóa học bằng nông nghiệp hữu cơ, gần gũi với thiên nhiên ắt hẳn sẽ là một hướng giải quyết triệt để.
   
  Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về nông nghiệp hữu cơ. Chẳng hạn, theo phong trào hữu cơ tiên phong của thế giới IFOAM thì "nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất để duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người". Và rất nhiều khái niệm hay định nghĩa khác nhau về nông nghiệp hữu cơ nhưng nhìn chung các khái niệm đều chủ trương theo hướng giảm thiểu tối đa hoặc không dùng giống cây trồng vật nuôi biến đổi gien, phân bón vô cơ, hóa chất tổng hợp hoặc chất kháng sinh.

  Còn chúng tôi thì lại muốn ví von một cách hình tượng nhưng đầy đủ ý nghĩa như thế này:

  CANH TÁC HỮU CƠ TRONG NÔNG NGHIỆP CŨNG GIỐNG NHƯ “ĂN CHAY + CHỮA BỆNH BẰNG ĐÔNG Y” ĐỐI VỚI CON NGƯỜI!

  + Triết lý của hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ - cổ xúy ứng dụng đầu vào cho nông nghiệp là hữu cơ và việc bảo tồn thiên nhiên được vận dụng, phát huy tối đa nhằm tăng cường và củng cố một hệ sinh thái bền vững và hài hòa thay vì can thiệp thô bạo bằng những giải pháp hóa học độc hại dẫn tới mất cân bằng sinh thái.

  + Kết hợp với thế mạnh của hệ sinh thái vùng miền và cây trồng bản địa trong việc tạo ra thương hiệu nông đặc sản địa phương chất lượng và độc đáo.

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU