• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  CHỨNG NHẬN HALAL

  Chứng nhận Halal là chứng nhận rằng những sản phẩm/dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari’ah và tiêu chuẩn Halal. Hiện nay, có nhiều tiêu chuẩn Halal do các cơ quan có thẩm quyền ban hành đặc biệt là các quốc gia Hồi giáo. Như vậy, tiêu chuẩn Halal sẽ khác nhau tại các quốc gia Hồi giáo và hiện nay tiến trình hài hòa hóa tiêu chuẩn Halal cũng như công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia vẫn đang trong đàm phán.

  Doanh nghiệp cần xác định thị trường xuất khẩu và chọn chương chình chứng nhận phù hợ p (JAKIM/ MUI/ GCC) và  liên hệ với Văn Phòng Chứng nhận Halal để được hỗ trợ về tài liệu, tiêu chuẩn Halal đúng với thị trường xuất khẩu.

   Dưới đây là một số  các tiêu chuẩn Halal được Văn Phòng Chứng nhận Halal áp dụng trong quá  trình đánh giá chứng nhận Halal theo từng chương trình chứng nhận Halal (JAKIM, MUI, GCC). Cụ thể:

      JAKIM

  (Malaysian Standards - MS)   

   

   

  Thực phẩm

   MS 1500: 2019

   

   

  Halal Food - General Requirement / Thực phẩm Halal – Yêu cầu chung

   

   

  Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

   MS 2200-1(2008)

   

   

  Islamic Consumer Goods – Part 1- Cosmetic and Personal Care – General Rule/ Sản phẩm tiêu dùng dành cho người Hồi Giáo – Phần 1- Mỹ Phẩm và Sản phẩm chăm sóc cá nhân – Các yêu cầu chung

   

   

  Bao bì

   MS 2565: 2014

   

   

  Halal Packaging – General Guidelines/ Bao gói Halal – Hướng dẫn chung

   

   

   Dược phẩm

   

   

   MS 2424: 2012

  Halal Pharmaceutical – General Guidelines/ Dược phẩm Halal – Hướng dẫn chung

   

   

   MUI

   

   

  Thực phẩm (nguyên liệu thực phẩm)

   HAS 23000

   

   

  Requirement for Halal Certification/ Yêu cầu cho chứng nhận Halal

   

   

   GCC

   

   

  Thực phẩm

   UAE.S.2055-1: 2015  

   

   

  Halal Products – Part 1: General Requirement For Halal Food/ Sản phẩm Halal – Phần 1: Yêu cầu chung cho thực phẩm Halal

   

   

   

  Chương trình chứng nhận: có 3 chương trình

  1. Chương trình JAKIM: 

  • Có thời hạn chứng nhận 1 Năm.

  • Tất cả các loại sản phẩm: thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu,dịch vụ...

  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Indonesia và GCC.

  2. Chương trình GCC:

  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm thực phẩm.

  • Chương trình đánh giá và chứng chỉ này chỉ áp dụng hiệu lực cho thị trường GCC (GCC bao gồm các nước: Dubai-UAE, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Barain, Yemen)

  •  Sau khi đánh giá chứng nhận thành công, công ty được cấp 03 bản chứng chỉ hiệu lực 3 năm

  3. Chương trình MUI

  Có giá trị 1 năm.

  • Chỉ đánh giá cho sản phẩm là nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hương liệu.

  • Phạm vi xuất khẩu: Có giá trị xuất khẩu sang tất cả các nước. Ngoại trừ: Malaysia và GCC.

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều chương trình chứng nhận cùng lúc  để thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng hóa.

  Nguồn: hala.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU