• Tin cậy là triết lý

  Đăng ký lưu hành sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tại Việt Nam (Fertilizer & Agrochemical registration in Vietnam)

  With a long expereince and strong special team we are now the leading of fertilizer and agrochemical registration service in Vietnam. Our mission is keep your business start up smoothly and easily.

  We are pleased to accompany with your business!

  Please contact us for your support and service:

  Customer service:

  Mailto: infor@qnq.vn

  Hotline: (+84)917020212

  Bình luận

  Sản phẩm/Dịch vụ khác

 • Tư vấn chứng nhận

  Tư vấn chứng nhận

  QNQ - dịch vụ chứng nhận hữu cơ chuyên nghiệp. Luôn đồng hành cùng trang trại! Cam kết đào tạo và chuyển giao cho trang trại tự chủ về kỹ thuật canh tác ...

 • Thử nghiệm đồng ruộng

  Thử nghiệm đồng ruộng

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG   1. Thử nghiệm là gì?   Nông nghiệp là một ngành đặc thù nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bởi ...

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nông sản

  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nông sản

  Để một sản phẩm có thể đủ điều kiện lưu hành, thương mại đặc biệt là vật tư ngành nông nghiệp thì các yêu cầu pháp lý như khảo kiểm nghiệm, ...

 • SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP