• Tin cậy là triết lý

  Danh sách hội thảo và trao đổi nhóm cộng đồng online

  Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho trang trại và cộng đồng BAMIFARM hệ sinh thái hữu cơ QNQ thiết lập một hệ thống kênh và nhóm trực tiếp để hộ trợ online cũng như tổ chức các buổi hội thảo ofline chuyên đề.

  Danh sách hội nhóm sinh hoạt cộng đồng online

  Tên hội nhóm Mô tả Link đăng ký tham ra
  Cộng đồng trang trại nông đặc sản hữu cơ ba miền BAMIFARM Nhóm mở trên MHX facebook bao gồm gần 4000 thành viên Link: https://www.facebook.com/groups/qnq.vn
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Bắc Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Bắc Bộ Link: https://zalo.me/g/rqqyic412
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Trung Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Trung Bộ Link: https://zalo.me/g/dirwsf916
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Nam Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Nam Bộ Link: https://zalo.me/g/tksyad251
  Nhóm BAMIFARM - Bác sỹ cây trồng Nhóm giao lưu và giải đáp các vấn đề liên quan tới kỹ thuật canh tác cây trồng trên MXH Zalo Link: https://zalo.me/g/xqdrkq252

   

  Bình luận

  Sản phẩm/Dịch vụ khác

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU