• Gieo mầm & Lan tỏa

  Danh sách hội thảo và trao đổi nhóm cộng đồng online

  Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho trang trại và cộng đồng BAMIFARM hệ sinh thái hữu cơ QNQ thiết lập một hệ thống kênh và nhóm trực tiếp để hộ trợ online cũng như tổ chức các buổi hội thảo ofline chuyên đề.

  Danh sách hội nhóm sinh hoạt cộng đồng online

  Tên hội nhóm Mô tả Link đăng ký tham ra (*)
  Cộng đồng trang trại nông đặc sản hữu cơ ba miền BAMIFARM Nhóm mở trên MHX facebook bao gồm hơn 4000 thành viên Link: https://www.facebook.com/groups/qnq.vn
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Bắc Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Bắc Bộ Link: https://zalo.me/g/rqqyic412
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Trung Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Trung Bộ Link: https://zalo.me/g/dirwsf916
  Nhóm giao lưu chia sẻ BAMIAFARM - Khu vực Nam Bộ Nhóm giao lưu chia sẻ các vấn đề chung về nông nghiệp trên MXH Zalo giành riêng cho khu vực Nam Bộ Link: https://zalo.me/g/tksyad251
  Nhóm BAMIFARM - Kỹ thuật canh tác Nhóm giao lưu và giải đáp các vấn đề liên quan tới kỹ thuật canh tác hữu cơ trên MXH Zalo Link: https://zalo.me/g/xqdrkq252
  Nhóm BAMIFARM - Ban pháp lý Nhóm giao lưu và giải đáp các vấn đề liên quan tới pháp lý và chứng nhận hữu cơ trên MXH Zalo Link: https://zalo.me/g/mucjys778
  Nhóm BAMIFARM - Ban kết nối Nhóm giao lưu và giải đáp các vấn đề liên quan tới kết nối cộng đồng và hỗ trợ thương mại trên MXH Zalo Link: https://zalo.me/g/yvvbeg970

  (*) Vui lòng tìm hiểu rõ nội quy trong Ban pháp lý trước khi đăng ký tham gia

  Bình luận

  Bài viết liên quan

 • Chương trình tập huấn về nhận thức nông nghiệp hữu cơ

  Chương trình tập huấn về nhận thức nông nghiệp hữu cơ

  Chương trình tập huấn cho các các bộ quản lý địa phương và các chủ hộ sản xuất mong muốn chuyển đổi theo hướng nông nghiệp hữu cơ

 • SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU