• Trăn trở của chúng tôi

  Phần 4. Chứng nhận hữu cơ - Giải pháp căn cơ

  Nhận thức được mặt trái của ngành công nghiệp, hóa học và hiểu được giá trị to lớn, nếu không muốn nói là cứu cánh duy nhất cho nhân loại nhằm loại trừ ô nhiễm, ôn dịch và sự tàn phá của thiên nhiên là giải pháp hữu cơ. Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng như những cá nhân, tập thể tiến bộ trên toàn thế giới và ngay tại Việt Nam cũng đã nghiên cứu và bắt tay vào phát triển các hoạt động xanh, lấy giải pháp hữu cơ làm nền tảng và vận dụng các phương pháp sản xuất dựa theo quy luật vận hành của thiên nhiên để hướng tới sự phát triển bền vững, sức khỏe của cộng đồng và hạnh phúc của nhân loại.

  Trong xu hướng ấy, bên cạnh những hoạt động mang tính tự phát và đôi khi cũng có tính phong trào vụ lợi của một số bộ phận về nông sản thực phẩm hữu cơ thì cũng còn nảy sinh những bất cập khác nhau do vẫn thiếu một chuẩn mực nhất là nhìn từ góc độ đạo đức do yếu tố lợi ích vật chất vẫn là chủ đạo, dẫn tới những bất cập hoặc mất niềm tin trong cộng đồng sản xuất và tiêu dùng hữu cơ.

  Vậy chứng nhận là gì? Có cần thiết phải làm chứng nhận khi trên thực tế đang tồn tại rất nhiều nhận thức và niềm tin khác nhau về vấn đề hữu cơ. Trong đó, có thể chia ra thành hai trường phái - đó là hữu cơ không chứng nhận và hữu cơ có chứng nhận, hay có thể được gọi một cách bình dân là chứng nhận lương tâm và chứng nhận giấy. Nhưng dù là bất kể trường hợp nào thì để đạt được một nông sản phẩm hữu cơ thực sự thì quy trình sản suất theo lương tâm hay theo chứng nhận vẫn phải phù hợp với triết lý hữu cơ trong quá trình sản xuất. Điều này sẽ được thể hiện trong tám kiến thức chủ đạo ở các phần tiếp theo. Và điểm hết sức thú vị là dù làm hữu cơ theo hình thức chứng nhận nào (chứng nhận TÂM hay chứng nhận GIẤY) thì cả hai hình thức chứng nhận vẫn sẽ tạo ra nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn và đem lại lợi lộc về sức khỏe và hạnh phúc cho nhân loại.

  Chứng nhận nông sản - Vai trò và ý nghĩa

  Để đạt được sản phẩm hữu cơ thực sự theo một trong hai cách chứng nhận thì vẫn cần tuân thủ tám kiến thức chủ đạo: (1) Tiêu chuẩn hữu cơ, (2) Canh tác hữu cơ, (3) Giống hữu cơ, (4) Phân bón hữu cơ, (5) Phòng ngừa dịch hại theo triết  lý hữu cơ, (6) Thiết kế trang trại hữu cơ, (7) Chế biến nông thực phẩm hữu cơ, và (8) Xây dựng cộng đồng hữu cơ như là tám chìa khóa của triết lý hữu cơ.

  Nguyễn Văn Quyền

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU