• Cùng nhau chung tay GIEO & GẶT

  Phần 2. Các nguyên lý gốc - Chủ đề: Cấu trúc con người

  Trước đi vào tìm hiểu về cấu trúc con người chúng ta sẽ làm quen với thuật ngữ: Sự chân thật
  Định nghĩa: Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian
  Thông thường con người chúng ta đang bám trụ vào cái thay đổi nên con người khó có sự an vui và hạnh phúc. Ngược lại nếu chúng ta bám vào sự chân thật - cái không thay đổi qua không gian và thời gian thì chúng ta đơn giản có sự an vui.
  Các thành phần cấu tạo con người

  Cấu trúc con người

  Ba cách phân chia cấu trúc cơ thể con người:

  Thành phần Dân gian Khoa học Nhà Phật
  1 Tâm Sự chân thật Phật tánh, chân tánh, chân tâm, chân như
  2 Tánh Tính cách Mười sáu tánh người
  3 Tình Cảm xúc 84.000 bong bóng ảo giác
  4 Thân Cơ thể (thân thể, thể xác) Thân tứ đại

  Diễn giải:

  • Sự chân thật: chứa ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện từ quang (màu vàng).
  • Mười sáu (16) tánh người: Bao quanh điện từ quang là thọ tưởng hành thức, vòng tiếp theo là tài sắc danh thực thùy, vòng tiếp theo nữa là tham sân si mạn nghi ác kiến được bao bọc bởi điện từ âm dương.
  • Tiếp theo là lớp tám muôn bốn ngàn (84.000) bong bóng ảo giác.
  • Tiếp theo nữa lớp bên ngoài là lớp thân tứ đại (đất, nước, khí, lửa). Bao quanh bên ngoài nữa tiếp tục là lớp điện từ âm dương.

  Tổng hợp:

  Nếu tổng cả ba quan niệm thì có thể xem cơ thể con người được cấu tạo bởi 4 phần như sau:

  1. Sự chân thật

  2. Mười sáu tánh người

  3. Tình

  4. Thân tứ đại

  Về 16 tánh:

  Giải nghĩa

  Đặc điểm của các tánh

  Các tánh có tính phân cực theo hai hướng ÂM (-) và DƯƠNG (+). Hiểu để cân bằng là một việc làm hết sức ý nghĩa và quan trọng.

  Bát đại duyên hợp

  Khi chúng ta hiểu cấu trúc con người và các đặc tính tích cực của mỗi thành phần sẽ giúp chúng ta hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, an vui hơn và hạnh phúc hơn.

  Bát đại duyên hợp

  HLV Liên Phạm

  thantamtri.club

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU