• Kiến thức bổ ích

  Đầu vào cho nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu cơ bản
  Thứ sáu, 10:46 Ngày 29/05/2020

  Nguyên lý căn bản của nông nghiệp hữu cơ là phòng ngừa rủi ro dựa trên nguyên tắc lựa chọn đúng vùng trồng và kiểm soát tốt đầu vào (đất, nước, giống, dinh dưỡng...) kết hợp với quản lý trang trại và chế biến nông sản dựa theo quy luật vận hành của tự nhiên. Mọi thứ sẽ chỉ có kết quả đúng đắn nếu bắt đầu với triết lý đúng.

  Yêu cầu về dinh dưỡng và phân bón

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP