• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO THỰC HÀNH TRIẾT LÝ HỮU CƠ

  Nhu cầu dinh dưỡng - Nguyên lý hình tháp
  Sinh vật sống bao gồm cả động vật, thực vật cần nhiều nguyên tố để cấu tạo nên cơ thể trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Các nguyên tố có nhu cầu phổ biến là N, P, K, C, H, O, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu... và còn nhiều yếu tố vi khoáng khác nữa. Các nguyên tố này được gọi chung là các nguyên tố dinh dưỡng. Mỗi chất lại có ...

  Cân bằng dinh dưỡng - Nguyên lý cái thùng gỗ
  Rất nhiều người đặt câu hỏi rút cục sinh vật cần các chất dinh dưỡng thế nào. Cứ cung cấp thật đật nhiều các chất dinh dưỡng đa lượng là đủ rồi hay chưa? Thực tế có phải như vậy không? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì sẽ chẳng có gì để bàn. Nếu tháp dinh dưỡng được xem như lý thuyết căn bản về tầng nhu cầu dinh dường để cung cấp các kiến thức căn bản về số lượng dinh dưỡng cần thiết nói ...

  Lưới thức ăn
  Lưới thức ăn là một khái niệm căn bản, được hiểu là một tập hợp các chuỗi thức ăn hay chuỗi năng lượng có chung nhiều mắt xích tồn tại trong một hệ sinh thái nào đó. Trong lưới thức ăn, kể cả chuỗi thức ăn, mỗi một mắt xích là một loài sinh vật. Cấu trúc một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm có: sinh vật sản xuất (thực vât...), sinh vật tiêu thụ (sinh ...

  Danh mục các chất dinh dưỡng được phép dùng trong canh tác hữu cơ
  Danh sách các chất dinh dưỡng và phân bón đạt chuẩn hoặc được cấp phép dùng trong canh tác chuẩn hữu cơ.
  Hiện tượng rối loạn dinh dưỡng cây trồng
  Nếu trong y học người ta có thể quan sát và dựa vào màu da có thể chuẩn đoán sức khỏe cho bệnh nhân, thì chúng ta cũng có thể đoán tình trạng dinh dưỡng của cây qua màu sắc lá. Tình trạng thừa hay thiếu dinh dưỡng thường biểu hiện qua màu sắc và hình dạng của thân lá hay đỉnh sinh trưởng của cây. Ngoài ra rồi loại dinh dưỡng (thừa hay ...

  Vai trò của pH đất và cây trồng
  pH đất đối với cây trồng cũng có thể ví một cách đơn giản và hình tượng như là huyết áp đối với sức khỏe con người vậy. Tùy theo từng lọai cây trồng mà nó có khả năng chịu đựng và phát triển trong một phạm vi pH nhất định. Vượt ra khỏi phạm vi đó cây trồng sẽ phát triển còi cọc, cho năng suất thấp và rất dễ bị bệnh, kể cả bệnh do vi sinh vật gây ra và ...

  Nguyên tắc trộn và kết hợp phân bón
  Trộn phân hay kết hợp dinh dưỡng là một trong những công việc thường xuyên của nhà nông. Tuy nhiên, việc kết hợp giữa các loại phân bón hay nguồn dinh dưỡng khác nhau yêu cầu những nguyên tắc căn bản làm tránh hiện tượng phản ứng hoặc tác động xấu từ việc phối trộn không đúng.

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU