• Kiến thức bổ ích

  Nhu cầu dinh dưỡng - Nguyên lý hình tháp
  Cây trồng cần nhiều các chất khoáng để sinh trưởng và phát triển. Các nguyên tố có nhu cầu phổ biến là N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu... và còn nhiều yếu tố vi khoáng khác nữa. Chất nào cũng có một vai trò nhất định đối với cây trồng. Thừa hay thiếu bất cứ chất nào đều không tốt? Vậy làm thế nào để biết được nhu cầu và biết cách ...

  Cung cấp dinh dưỡng - Nguyên lý cái thùng gỗ
  Rất nhiều người tự hỏi rút cục cây trồng cần gì? Cần bao nhiêu? Cần khi nào?...
  Hiện tượng rối loạn dinh dưỡng gì?
  Nếu trong y học người ta có thể quan sát và dựa vào màu da có thể chuẩn đoán sức khỏe cho bệnh nhân, thì chúng ta cũng có thể đoán tình trạng dinh dưỡng của cây qua màu sắc lá không?
  Vai trò của pH đất & Dinh dưỡng cây trồng
  Cũng giống như chỉ số huyết áp của con người - pH là một chỉ số quan trọng của đất. Cao quá hay thấp quá đều liên quan tới tình trạng dinh dưỡng trong đất và ảnh hưởng sức khỏe cây trồng!
  Cây trồng lấy thức ăn từ đâu?
  Nếu ví đất là dạ dày của cây trồng dùng để chứa thức ăn, thì hệ thống rễ cây cũng như ruột của con người dùng để lấy thức ăn!

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP