• Lan tỏa giá trị sống khỏe

  Canh tác hữu cơ không bao giờ là để mọi thứ phát triển tự nhiên mà là tuân theo các quy luật của tự nhiên
  Trong thiên nhiên sinh vật sống với nhau thành một quần thể (cộng đồng) ổn định và bền vững. Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn tạo thành một hệ sinh thái tự nhiên. Thớ trêu thay trong quần thể ấy xuất hiện 1 sinh vật đặc biệt luôn hành động theo cách bẻ gẫy chuỗi thức ăn và lưới thức ăn theo ý muốn chủ quan và thái quá bằng biện pháp công nghiệp, hoá học và vô ...

  Nhật ký ảnh
  Nơi ghi nhận và lưu trữ các hình ảnh tượng trưng và hoạt động cộng đồng trên khắp các vùng miền.

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP