• Triết lý GIEO & GẶT

    BAMIAFARM LÀ GÌ?
    BAMIFARM là viết tắt của từ Ba Miền Farm (hay Trang trại Ba Miền) - Là các hoạt động mang tính cộng đồng nhằm kết nối, tương trợ và tương hỗ giữa các thành viên từ các thành phần khác nhau bao gồm cả nhà cung ứng cho tới người tiêu tiêu dùng trên khắp các vùng miền với phương trâm và triết lý của nông nghiệp hữu cơ, lấy trang trại làm yếu ...

    SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

    TOP