• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong tầng đất mặt áp dụng trong canh tác hữu cơ

  Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong anh tác hữu cơ là việc lựa chọn đất trồng. Đất trồng không những yêu cầu về loại đất phù hợp cho cây trồng sinh trưởng phát triển phù hợp mà còn yêu cầu phải đảm bảo an toàn về mặt quy định. Đất không chứa các chất độc hại và các kim loại nặng vượt mức cho phép là những yếu tố hạn chế lớn nhất trong việc lựa chọn vùng trồng.

  Bảng dưới đây sẽ đưa ra mức giới hạn cho phép về ngưỡng kim loại nặng trong đất mặt áp dụng trong canh tác hữu.

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết về cách thức khảo sát chất lượng đất và hướng cải tạo nếu bạn đang muốn canh tác hữu cơ.

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU