• Kiến thức bổ ích

  Dịch hại và khuynh hướng
  Rất nhiều nghiên cứu về dịch hại cây trồng trên quy mô toàn cầu đều cho thấy mức độ và nguy cơ của dịch hại không ngừng gia tăng. Theo thông tin từ cục bảo vệ thực vật thì với tốc độ gia tăng dịch hại như hiện nay, các nhà khoa học lo ngại rằng một tỷ lệ đáng kể các nước sản xuất cây trồng toàn cầu sẽ bị dịch hại sâu bệnh tàn phá nghiêm trọng trong vòng 30 năm tới.
  Vi sinh hữu ích BACILLUS THURINGIENSIS (BT) - TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
  Bacillus thuringiensis (BT) - tiềm năng và ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ!
  Phần 1: Nông nghiệp sinh thái - những điều cần biết về côn trùng, dịch bệnh và cỏ dại
  Hãy cùng tìm hiểu bản chất thực sự của những loài sinh vật tồn tại trong thiên nhiên, có tác động gần gũi trong quá trình canh tác nông nghiệp. Ở phần 1 này chủ yếu tập trung ba đối tượng chính đó là côn trùng, dịch bệnh và cỏ dại.

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP