• 8 kiến thức chủ đạo - 8 chìa khóa để hiện thực triết lý hữu cơ

  Các yêu cầu căn bản khi thiết kế trang trại hữu cơ
  Sở dĩ việc thiết kế trang trại và các hạng được xếp 1 trong 8 mục Kiến thức chủ đạo trong canh tác hữu cơ là bởi vì chúng sẽ nhắm tới việc hạn chế tối đa các rủi ro và mối nguy có thể mang lại cho trang trại từ bên ngoài cũng như trong quá trình vận hành trang trại. Đối với các rủi ro bên ngoài, hàng rào cách ly để ngăn chặn không khí ...

  Bình đồ trang trại hữu cơ (MAP)
  Thiết kế và quản lý một trang trại hữu cơ yêu cầu đầu đầu tiên và căn bản nhất là phải có một bình đồ trang trại. Nó giúp cho việc đánh giá và phòng ngừa rủi ro từ bên ngoài cũng như việc đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. Việc phân lô theo diện tích phù hợp không chỉ đảm bảo việc bố trí thời vụ hợp lý và ...

  Đánh giá mối nguy và phương thức loại trừ
  Khi lựa chọn vùng đất để lập trang trại hữu cơ, một trong những vấn đề hết sức quan trọng là lựa chọn vị trí cũng như việc thiết kế sao cho có thể loại bỏ hoặc hạn chế tới mức tối đa các rủi ro từ bên ngoài có thể mang tới cho trang trại là điều kiện hết sức quan trọng. Muốn thế chúng ta cần nhận diện được các mối nguy hiện hữu và tiềm tàng, cũng như cách thức loại bỏ chúng ra khỏi danh ...

  Hạ tầng phần cứng
  Nguyên lý căn bản của canh tác hữu cơ là phòng ngừa rủi ro từ bên ngoài mang tới và bên trong gây ra. Nhằm đảm bảo không để xảy ra những rủi ro nhiễm tạp cho trang trại trong quá trình lưu trữ vật tư, dụng cụ sản xuất và vận hành thì một cơ sở hạ tầng căn bản cũng là điều cần thiết. Canh tác hữu cơ không yêu cầu cụ thể và bắt buộc một thiết kế ...

  Thiết kế dải cách ly (vùng đệm) trong canh tác chuẩn hữu cơ
  Khi bắt đầu một mô hình trang trại hữu cơ (cụ thể nếu nhắm tới một chuẩn mực hay chứng nhận cụ thể), bên cạnh các yếu tố thuộc địa hình của vùng trồng như dòng chảy, khu vực dân cư, khu công nghiệp thì việc đánh giá tình trạng canh tác của khu vực lân cận là cực kỳ quan trọng để từ đó đưa ra giải pháp phòng ngừa hay còn được gọi là "hàng ...

  Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong tầng đất mặt áp dụng trong canh tác hữu cơ
  Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong anh tác hữu cơ là việc lựa chọn đất trồng. Đất trồng không những yêu cầu về loại đất phù hợp cho cây trồng sinh trưởng phát triển phù hợp mà còn yêu cầu phải đảm bảo an toàn về mặt quy định. Đất không chứa các chất độc hại và các kim loại nặng vượt mức cho phép là những yếu tố hạn chế lớn nhất trong việc lựa chọn vùng ...

  Chất lượng nước mặt áp dụng trong canh tác hữu cơ
  Cùng với đất thì nước tưới cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong anh tác hữu cơ. Nước tưới phải đảm bảo an toàn về mặt quy định. Nước không chứa các chất độc hại và vi sinh vật gây hại. Ngay từ khi khảo sát và thiết kế trang trại việc kiểm tra chất lượng nước mặt khu vực trang trại là yêu cầu quan trọng.

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU