• Kiến thức bổ ích

  Dải cách ly (vùng đệm) trong tiêu chuẩn hữu cơ
  Khi bắt đầu một mô hình trang trại hữu cơ (đạt chứng nhận), bạn luôn phải quan tâm đến đất trồng tại khu vực canh tác, nguồn nước và hệ thống nước tưới, vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cây, thiết lập hệ thống thảm thực vật, và một yếu tố cực kỳ quan trọng đó chính là "dải cách ly" (còn gọi là vùng đệm)! Vùng đệm như thế nào mới được chấp nhận bởi các tổ chức ...

  Thảm thực vật và cây che phủ
  Lạc dại nói riêng và các loại cây dùng làm thảm thực vật che phủ nói chung có một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất mặt chống sói mòn, giữ độ ẩm và hạn chế cỏ dại. Thông thường các loại cây thuộc họ đậu, cây dùng làm phân xanh hay các cây có khả năng đối kháng dịch hại trong nông nghiệp nếu dùng làm thảm thực ...

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP