• Kiến thức bổ ích

    Quy định về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm hữu cơ
    Các loại nhãn hàng hữu cơ khác nhau như thế nào? Hầu hết các loại chứng nhận nông sản hữu cơ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Mỹ cho phép nhiều nhãn hàng hữu cơ khác nhau. Bạn có thể gặp một vài nhãn như sau : 100% hữu cơ nghĩa là sản phẩm được sản xuất và chế biến chỉ bằng các phương pháp và thành phần hữu cơ đã được chấp nhận. Loại ...

    SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

    TOP