• Kiến thức bổ ích

  Theo quy định của tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ bộ nông nghiệp Hoa Kỳ NOP, tại điều § 205.204: "(a) Nhà sản xuất phải sử dụng hạt giống, cây giống hữu cơ: Ngoại trừ: Hạt giống thông thường, chưa qua xử lý có thể được sử dụng để sản xuất một cây trồng hữu cơ khi không tìm thấy hạt giống/ cây giống đó trên thị trường

  - Hạt giống: Hạt giống thu được thông qua sinh sản hữu tính
  - Gốc: Tất cả các vật liệu để trồng cây (giâm cành, củ, v.v.), cũng như cây con thu được từ hạt giống.
  - Cây giống hàng năm: cây thu được từ hạt giống. Điều này áp dụng chủ yếu cho rau (rau diếp, bắp cải, cà chua, dưa chuột, hạt tiêu, v.v.)

  - Bằng chứng cho sự không có sẵn của hạt hữu cơ:
  Người nông dân phải cho thấy anh ta đã nỗ lực đáng kể để tìm hạt giống hữu cơ, ở các mức được xác định . Tuy nhiên, CERES không phụ thuộc quá nhiều vào các xác nhận "không có sẵn" do các nhà cung cấp hạt giống đưa ra, mà dựa vào kiến ​​thức của các chuyên gia địa phương và / hoặc các chuyên gia khác ở các thị trường hạt giống tương ứng.

  - Xử phạt sử dụng hạt giống thông thường (mặc dù hạt hữu cơ sẽ có sẵn):
  Không chứng nhận của cây trồng tương ứng. Đất có thể duy trì trạng thái hữu cơ của nó.

  - Đăng ký với CERES trước khi sử dụng hạt giống thông thường: không bắt buộc

  - Xử phạt sử dụng cây giống thông thường (khi giống hữu có có thể có sẵn):
  + Cây trồng hàng năm: cây trồng tương không được chứng nhận. Nếu trồng kèm với một lượng đáng kể chất nền thông thường, thì đất cũng mất trạng thái hữu cơ.
  + Cây lâu năm: cây trồng phải trải qua thời gian chuyển đổi ba năm.

  - Hạt giống xử lý hóa chất: không được phép

  - Xử phạt sử dụng hạt giống bằng hóa chất: Đất sẽ mất trạng thái hữu cơ

  - Hạt giống GM: Không được phép

  Thông thường chúng tôi cho rằng hạt hữu cơ theo định nghĩa không phải là GM.
  Tuy nhiên, đối với "cây trồng rủi ro" (đậu nành, ngô, thuốc lá, khoai tây, v.v.), chúng ta nên lấy và kiểm tra mẫu theo thời gian, đặc biệt là ở các quốc gia nơi cây trồng biến đổi gen được sử dụng rộng rãi hoặc dễ có được.
  Đối với hạt giống thông thường, chúng tôi chủ yếu dựa vào tuyên bố từ nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất, xác nhận không có GM. Tuy nhiên, kiểm tra thường xuyên là cần thiết cho cây trồng rủi ro ở các quốc gia có nguy cơ cao.

  -  Giống sử dụng ở năm tiếp theo (vụ tiếp theo) phải là giống được nhân lên từ ở vụ trước , không được tiếp tục mua giống thông thường

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP