• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  YÊU CẦU HẠT GIỐNG TRONG CANH TÁC HỮU CƠ
  Theo quy định của các tổ chức chứng nhận hữu cơ thì nhà sản xuất phải sử dụng hạt giống, cây giống hữu cơ và không được dùng hạt giống biến đổi gen hay hạt giống xử lý hóa chất bảo quản. Ngoại trừ, hạt giống thông thường, chưa qua xử lý có thể được sử dụng để sản xuất một cây trồng hữu cơ khi không thể tìm thấy hạt giống/cây giống đó trên thị trường. Tuy ...

  Quy định giống biến đổi gen (GMO) trong canh tác hữu cơ
  Các tổ chức chứng nhận hữu cơ quy định rõ ràng và cụ thể điều kiện áp dụng hạt giống, cây con và vật liệu nhân giống trong canh tác hữu cơ. Theo đó, hạt giống biến đổi gen tuyệt đối bị cấm sử dụng làm vật liệu nhân giống và vật tư đầu vào của trồng trọt hữu cơ. Trường hợp, nếu là hạt giống đậu nành, ngô/bắp... thì việc kiểm nghiệm là bắt buộc ngay cả khi chỉ sử dụng ...

  Đơn vị cung ứng giống hữu cơ
  Danh mục các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và thương mại giống đầu dòng, giống thuần chủng, giống không biến đổi gen (Non-GMO) và giống hữu cơ...

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU