• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Yêu cầu căn bản trong canh tác hữu cơ
  Nếu xem tiêu chuẩn hữu cơ là kiến thức đầu tiên và yêu cầu căn bản của triết lý hữu cơ thì canh tác là kiến thức tổng hợp và xuyên suốt tiến trình làm hữu cơ. Mặc dù giữa các loại chứng nhận vẫn có những điểm khác biệt nhỏ ở một số khía cạnh, xong tính thống nhất và yêu cầu chung về mặt canh tác lại có những bước căn bản ...

  Tác hại của việc trồng độc canh và thâm canh tăng vụ nông nghiệp
  Mùa vụ gia tăng và độc canh cây trồng vật nuôi đang là một hiện tượng phổ biến trong thời gian gần đây cùng với cuộc cách mạng công nghiệp. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng áp lực sâu bệnh và khiến cho đất ngày càng trở nên chai cứng và mất đi lý tính canh tác và làm suy giảm môi trường sống của ...

  Biện pháp đa dạng sinh học và tạo thảm thực vật che phủ trong canh tác hữu cơ
  Tại sao nông nghiệp hữu cơ khuyến khích đa dạng sinh học và cần tạo ra các thảm thực vật để che phủ mặt đất? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta nên bắt đầu từ những quan sát tực tế từ các khu rừng hay các khu vực đầm lầy trong tự nhiên chúng ta sẽ thấy trong các hệ sinh thái ấy luôn tồn tại cùng lúc nhiều loại động thực vật chung sống với nhau ...

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU