• Đồng hành cùng trang trại

  Vi sinh hữu ích BACILLUS THURINGIENSIS (BT) - TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
  Thứ sáu, 14:39 Ngày 21/02/2020

  Tự sinh, tự diệt - Sự kỳ diệu của thiên nhiên!

  Bacillus thuringiensis khắc tinh của sâu bọ

  Bacillus thuringiensis (BT) đã làm gì khiến sâu bọ khiếp sợ?

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

  TOP