• Kiến thức bổ ích

  Nhu cầu dinh dưỡng - Nguyên lý hình tháp
  Thứ ba, 11:58 Ngày 04/02/2020

  Cây trồng cần nhiều các chất khoáng để sinh trưởng và phát triển. Các nguyên tố có nhu cầu phổ biến là N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu... và còn nhiều yếu tố vi khoáng khác nữa. Chất nào cũng có một vai trò nhất định đối với cây trồng. Thừa hay thiếu bất cứ chất nào đều không tốt? Vậy làm thế nào để biết được nhu cầu và biết cách đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cây trồng một cách hợp lý nhất? Tháp dinh dưỡng là một nguyên lý cơ bản số 1 và hữu dụng.

  Tháp dinh dưỡng cây trồng

  Tháp dinh dưỡng và nguyên lý cơ bản số 1

   

  Giải pháp thực tiễn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP