• Cùng nhau chung tay GIEO & GẶT

    BAMIFARM - Ban pháp lý
    "Pháp luật là đạo đức biểu hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong" - Danh ngôn Geothe (Đức)
    Hoạt động thiện nguyện và Quỹ hỗ trợ cộng đồng
    Gửi những trái yêu thương áp và những khối óc bất tử! "Thay đổi hay là chết" chưa bao giờ là câu nói đúng và có giá trị như ngày nay. Chưa bao giờ loài người đứng trước một nguy cơ bất định và một tương lai khó lường như ngày nay. Thiên tai dịch họa và sức khỏe cũng như môi trường sống bị đe dọa dưới mọi góc độ và khía ...

    SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU