• Kiến thức bổ ích

  Quy định về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm hữu cơ
  Thứ ba, 14:26 Ngày 14/01/2020

  Các loại nhãn hàng hữu cơ khác nhau như thế nào?

  Hầu hết các loại chứng nhận nông sản hữu cơ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Mỹ cho phép nhiều nhãn hàng hữu cơ khác nhau. Bạn có thể gặp một vài nhãn như sau :

  • 100% hữu cơ nghĩa là sản phẩm được sản xuất và chế biến chỉ bằng các phương pháp và thành phần hữu cơ đã được chấp nhận. Loại nhãn này thường được sử dụng trên các sản phầm có 1 thành phần duy nhất như trái cây hoặc trứng.
  • Sản phẩm hữu cơ chứa ít nhất 90% các thành phần hữu cơ.
  • Sản phẩm được làm từ các sản phẩm hữu cơ bao gồm ít nhất 75% thành phần hữu cơ.
  • Một vài nhãn khác thường gặp là: tự nhiên, bền vững và được nuôi bằng cỏ. Chúng ta cần lưu ý rằng các thuật ngữ này không được Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức định nghĩa và kiểm soát. Không có gì bảo đảm rẳng những sản phẩm này có đủ tiêu chuẩn để được phép dán nhãn hàng hữu cơ.

  Bình luận

  Bài viết liên quan khác

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP