• Nền tảng của sức khỏe & Hạnh phúc

  Danh mục các chất được phép và các chất cấm trong chế biến thực phẩm hữu cơ

  Việc áp dụng danh mục các chất được phép và không được phép được nhất quán từ khâu sản xuất nguyên vật liệt đầu vào cho tới sản xuất đồng ruộng và khâu chế biến. Theo đó ở tất cả các khâu bao gồm cả khâu hậu đồng ruộng, bao gồm cả giai đoạn bảo quản nông sản cho đến khâu chế biến thực phẩm cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Danh mục trong bài sẽ liệt kê danh mục và mô tả chi tiết từng nội dung cụ thể.

  Danh mục các chất dư lượng bị cấm trong nông sản hữu cơ theo chuẩn hữu cơ của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ

  Giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm (Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Bấm để xem

  QNQ.vn

   

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU