• Thông tin hữu ích

  "Thanh lọc" nước thải bằng rau ngổ và lục bình
  Thứ ba, 09:29 Ngày 25/08/2020

  Theo nghiên cứu mới đây của Đại học Cần Thơ, rau ngổ và lục bình đã được bổ sung thêm vào danh sách các loài thủy sinh có tác dụng xử lý nước thải.

  Đề tài nghiên cứu “Hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây rau ngổ" được thực hiện tại tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu trong 9 tháng cho thấy hiệu suất xử lý nước thải của rau ngổ đối với độ đục là 96,94%; COD (lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước) là 44,97%; Nitơ tổng là 53,60%, phosphat tổng là 33,56%. Hiệu suất xử lý nước thải của lục bình đối với độ đục là 97,79%; COD là 66,10%; Nitơ tổng là 64,36%, phosphat tổng là 42,54%.

   

  Đây là kết quả chứng minh rau ngổ và lục bình có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong môi trường nước thải. Phân tích hàm lượng kim loại nặng trong rau ngổ, lục bình, nước ao thí nghiệm và bùn, kết quả cho thấy Cu, Zn, Cd, Cr trong nước thải xả ra môi trường đạt loại A so TCVN 5942 – 1995. Đối với rau ngổ, các kim loại nặng có xu hướng tích lũy trong rễ nhiều hơn trong thân lá. Lục bình thì ngược lại, hấp thu và tích lũy trong thân lá lại cao hơn trong rễ.

  Qua kết quả trên, các hộ chăn nuôi hay trang trại quy mô khép kín có thể thiết kế hệ thống ao xử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bình, tận dụng được nguồn nước xả để tưới cây, vệ sinh chuồng và nuôi cá.

  Được biết, việc ứng dụng thủy thủy sinh thực vật để xử lý nước thải không phải là biện pháp mới, tuy nhiên, số lượng các loài thủy sinh có thể dùng với chức năng này không nhiều như bèo cám, cỏ vetiver... Do vậy, kết quả nghiên cứu sinh học đã làm giàu thêm danh sách các loài thủy sinh có ích trong xử lý nước thải

  M.T

  Nguồn: Vietnamnet

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU