• Trăn trở của chúng tôi

    Trở thành Hệ sinh thái nông nghiệp thực phẩm chuẩn mực hữu cơ truyền tải các giá trị nhân văn, khoa học và bền vững vào hệ thống vườn trang trại, nhà máy chế biến thực phẩm trên mọi miền Việt Nam, hình thành nên một hệ thống liên kết vùng miền, được tạo lập và điều hành bởi những doanh nhân có đạo đức, bản sắc văn hóa và khoa học, để cung ứng nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe và trách nhiệm vì cộng đồng.

    ​Muốn giải thoát chỉ có một con đường đó là hướng về một hệ sinh thái xanh, sạch và bền vững - Đó chính là Triết lý hữu cơ!

     

    SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU