• Gieo mầm & Lan tỏa

 • Danh sách hội thảo và trao đổi nhóm cộng đồng online

  Danh sách hội thảo và trao đổi nhóm cộng đồng online

  Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho trang trại và cộng đồng BAMIFARM hệ sinh thái hữu cơ QNQ thiết lập một hệ thống kênh và nhóm trực tiếp để hộ trợ online cũng như tổ chức các ...

 • Chương trình tập huấn về nhận thức nông nghiệp hữu cơ

  Chương trình tập huấn về nhận thức nông nghiệp hữu cơ

  Chương trình tập huấn cho các các bộ quản lý địa phương và các chủ hộ sản xuất mong muốn chuyển đổi theo hướng nông nghiệp hữu cơ

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU