• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Tiêu chuẩn quốc gia về hữu cơ và đa dạng sinh học Úc

  Tiêu chuẩn Quốc gia về Sản xuất Hữu cơ và Sinh học (gọi tắt là Tiêu chuẩn) là tiêu chuẩn đầu tiên được thực hiện vào năm 1992 với tư cách là Tiêu chuẩn xuất khẩu của Úc cho các sản phẩm được dán nhãn hữu cơ hoặc sinh học‐ năng động. Ấn bản thứ hai được phát hành vào năm 1998. Kể từ khi thành lập, nó đã cung cấp ngành với Tiêu chuẩn được thống nhất trên toàn quốc.

  Logo của chương trình hữu cơ quốc gia Úc

  Bên cạnh bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về Sản xuất Hữu cơ và Sinh học của chính phủ Úc ban hành thì còn có những hiệp hội cơ hữu cơ khác của Úc cũng có những chứng nhận hữu cơ, chẳng hạn như Hiệp hội Quốc gia về nông nghiệp bền vững Úc (NASAA Certified Organics - National Association for Sustainable Agriculture Australia) cũng là một chứng nhận khá phổ biến nhất là cho thị trường nội địa Úc.

  NASAA - National Association for Sustainable Agriculture Australia - Chứng nhận thực phẩm hữu cơ của hiệp hội nông nghiệp bền vững Quốc gia Úc.

  Một điểm thú vị, NASAA là cơ quan duy nhất bảo lãnh người tiêu dùng xác minh yêu cầu bồi thường sản phẩm thực phẩm hữu cơ. Sản phẩm được chứng nhận bởi NASAA phải đạt chuẩn hữu cơ tối thiểu 95% với 5% còn lại từ nguồn gốc tự nhiên. NASAA cấm sử dụng các thành phần tổng hợp và hóa học. NASAA được kiểm định cấp quốc gia và được công nhận theo Chương trình hữu cơ năng động của Bộ Nông nghiệp Úc.

  QNQ.vn

  Tổng hợp và biên dịch

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU