• Kiến thức bổ ích

  Cây trồng lấy thức ăn từ đâu?
  Thứ bảy, 16:24 Ngày 18/01/2020
  Nếu ví đất là dạ dày của cây trồng dùng để chứa thức ăn, thì hệ thống rễ cây cũng như ruột của con người dùng để lấy thức ăn!

   

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP