• Kiến thức bổ ích

  Dịch hại và khuynh hướng
  Thứ hai, 15:48 Ngày 06/04/2020

  Những ghi nhận thực tế

  Rất nhiều nghiên cứu về dịch hại cây trồng trên quy mô toàn cầu đều cho thấy mức độ và nguy cơ của dịch hại không ngừng gia tăng. Theo thông tin từ cục bảo vệ thực vật thì với tốc độ gia tăng dịch hại như hiện nay, các nhà khoa học lo ngại rằng một tỷ lệ đáng kể các nước sản xuất cây trồng toàn cầu sẽ bị dịch hại sâu bệnh tàn phá nghiêm trọng trong vòng 30 năm tới.

  Chưa hết virus corona, TQ đã phải đối mặt với 'đại dịch' châu chấu ...

  Đại dịch châu chấu tại Châu Phi và Trung Quốc đầu năm 2020

  Nguyên nhân khiến cho dịch hại cây trồng ngày càng gia tăng và nghiêm trọng vẫn đang tiếp tục ghi nhận và được nhiều tổ chức nghiên cứu. Trong đó, sự thay đổi khí hậu và mất cân bằng sinh thái là một trogn những nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể đến áp lực sâu bệnh trong nông nghiệp. Trái đất ấm lên có ảnh hưởng rõ ràng đến sự phân bổ các dịch hại cây trồng. Sự phá hủy các mắt xích sinh học do tác động mặt trái của cuộc cách mạng hóa học cũng là yếu tố đáng quan ngại.

  Kêu gọi những hành động động thiết thực

  Bình luận

  SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP