• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Chất lượng nước mặt áp dụng trong canh tác hữu cơ

  Cùng với đất thì nước tưới cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong canh tác hữu cơ. Nước tưới phải đảm bảo an toàn về mặt quy định. Nước không chứa các chất độc hại và vi sinh vật gây hại. Ngay từ khi khảo sát và thiết kế trang trại việc kiểm tra chất lượng nước mặt khu vực trang trại là yêu cầu quan trọng.

  Bảng dưới đây sẽ đưa ra mức giới hạn cho phép về ngưỡng kim loại nặng và vi sinh gây hại tầng nước mặt áp dụng trong canh tác hữu.

   Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết về cách thức khảo sát chất lượng đất và hướng cải tạo nếu bạn đang muốn canh tác hữu cơ.

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU