• Lan tỏa giá trị sống khỏe

  Canh tác hữu cơ không bao giờ là để mọi thứ phát triển tự nhiên mà là tuân theo các quy luật của tự nhiên
  Thứ bảy, 15:16 Ngày 27/06/2020
  Trong thiên nhiên sinh vật sống với nhau thành một quần thể (cộng đồng) ổn định và bền vững. Lưới thức ăn và chuỗi thức ăn tạo thành một hệ sinh thái tự nhiên. Trớ trêu thay trong quần thể ấy xuất hiện 1 sinh vật đặc biệt luôn hành động theo cách bẻ gẫy chuỗi thức ăn và lưới thức ăn theo ý muốn chủ quan và thái quá bằng biện pháp công nghiệp, hoá học và vô tình làm mất cân bằng hệ sinh thái, tàn phá thiên nhiên. Nông nghiệp hữu cơ không phải là nông nghiệp theo kiểu để cho mọi thứ phát triển tự nhiên như một số người hay nói mà nó là quá trình canh tác tuân theo các quy luật của tự nhiên!

  Bình luận

  Bài viết liên quan khác

 • Nhật ký ảnh
 • SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TIÊU BIẺU

  TOP